Menu Zamknij

OFERTA HANDLOWA

Zaopatrujemy inwestycje w gotowe projekty i rozwiązania w sektorze budownictwa przemysłowego oraz rolniczego w układzie wielkoformatowym budując wszelkiego rodzaju budowle. Wykonujemy również rekonstrukcje i remonty konstrukcji żelbetowej oraz stalowej. Realizujemy zadania, które dla innych sprawiają trudności.
Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie w wykonywanych zadaniach.

NASZ ZAKRES OBEJMUJE:

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I ROLNICZE
Realizujemy projekty budowlane budując hale, magazyny, wiaty, przechowalnie, chłodnie, budynki użyteczności publicznej, obiekty rolnicze, hale pod linie technologiczne i wszelkie budowle od A do Z w konstrukcji stalowej, murowanej, monolityczno-żelbetowej oraz prefabrykowanej. Wykonujemy projekty z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

REMONTY, NAPRAWY SUWNIC I PODTORZY
Wykonujemy naprawy i remonty suwnic oraz podtorzy w zakresie rektyfikacji (geometria osi szyn), remontu częściowego lub całościowego, modernizacji torowisk, demontażu i montażu oraz wszelkie prace związane z suwnicami.
Ponadto naprawiamy konstrukcje stalowe i żelbetowe na których są zamontowane i poruszające się suwnice.

REKONSTRUKCJE, NAPRAWY, REPROFILACJE ORAZ ZABEZPIECZENIA BUDOWLI ŻELBETOWYCH I STALOWYCH
Dokonujemy napraw, reprofilacji, remontów i rekonstrukcji budowli żelbetowych oraz stalowych, które uległy karbonatyzacji, korozji, uszkodzeniom mechanicznym, eksploatacyjnym, wadom projektowym i niewłaściwym wykonawstwem. Rekonstrukcje i naprawy wykonujemy według normy PN-EN 1504-9 oraz na podstawie indywidualnej ekspertyzy i wydanej ocenie technicznej dobierając optymalnie technologię naprawy stosując ścisły i właściwy dobór materiałów, który to nowy materiał będzie współdziałał w połączeniu z istniejącym pierwotnym tworząc równomierność współpracy całości.
Ponadto wykonujemy zabezpieczenia antykorozyjne stali oraz ochronę betonu poprzez hydrofobizację.

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych i stalowych.

PRACE MONTERSKIE I SPAWALNICZE
Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace monterskie i spawalnicze. 

FINANSOWANIE INWESTYCJI, DOTACJE UNIJNE
Wspieramy inwestorów komercyjnych i osoby fizyczne w zdobyciu finansowania w postaci kredytu lub leasingu,  którzy poszukują środków na własną inwestycję.

Oferujemy również pomoc w pozyskaniu środków z dotacji unijnych dla rolnictwa, terenów wiejskich w ramach PROW (gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, grupy producentów rolnych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich). Ponadto wykonujemy również kosztorysy i rozliczamy dotacje.

Zarządzamy projektami budowlanymi pełniąc funkcję inwestora zastępczego.

ATUTY FIRMY HERTOS
* Usługi świadczymy na terenie całego kraju.
* Udzielamy długoterminowych gwarancji.
* Obejmujemy Generalnym wykonawstwem całe inwestycje.
* Dotrzymujemy terminów i harmonogramu.
* Nowe zadania nie stwarzają nam problemów.
* Posiadamy odpowiednie doświadczenie i kompetencje w realizowanych zadaniach
a zatem nasz profesjonalizm buduje Państwu najlepiej.
 

Jeżeli Państwo macie zapotrzebowanie lub planujecie realizację z naszej oferty to serdecznie zapraszamy do współpracy, a wspólnie zrealizujemy inwestycję w najwyższych parametrach technicznych i jakości, a zarazem w najniższych parametrach finansowych.

Pomagamy w zdobyciu dotacji ze środków Unijnych.

FORMULARZ KONTAKTOWY