Menu Zamknij

OFERTA HANDLOWA

Zaopatrujemy inwestycje w gotowe projekty i rozwiązania w sektorze budownictwa przemysłowego oraz rolniczego w układzie wielkoformatowym budując wszelkiego rodzaju budowle. Wykonujemy również rekonstrukcje i remonty konstrukcji żelbetowej
oraz stalowej. Realizujemy zadania, które dla innych sprawiają trudności.
Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie w wykonywanych zadaniach.

NASZ ZAKRES OBEJMUJE:

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I ROLNICZE 

Realizujemy projekty budowlane budując hale, magazyny, wiaty, przechowalnie, chłodnie, budynki użyteczności publicznej, obiekty rolnicze, hale pod linie technologiczne i wszelkie budowle od A do Z w konstrukcji stalowej, murowanej, monolityczno-żelbetowej
oraz prefabrykowanej. Wykonujemy projekty z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

REMONTY I NAPRAWY SUWNIC 

Wykonujemy naprawy i remonty suwnic w zakresie rektyfikacji (geometria osi szyn), remontu częściowego lub całościowego, modernizacje torowisk, demontaż i montaż, wydłużanie torowisk. Ponadto naprawiamy konstrukcje żelbetowe i stalowe suwnic,
które uległy karbonatyzacji betonu i korozji stali. Prowadzimy dokumentację z wpisem
do UDT, wykonujemy oceny techniczne oraz projekty. 

REKONSTRUKCJE, NAPRAWY ORAZ ZABEZPIECZENIA BUDOWLI ŻELBETOWYCH 

I STALOWYCH

Wykonujemy naprawy, remonty, rekonstrukcje i ochronę antykorozyjną budowli żelbetowych oraz stalowych, które uległy karbonatyzacji, korozji, uszkodzeniom mechanicznym, eksploatacyjnym, wadom projektowym i niewłaściwym wykonawstwem.

Rekonstrukcje, naprawy i ochronę wykonujemy na podstawie indywidualnej ekspertyzy 
i wydanej oceny technicznej dobierając optymalnie technologię naprawy stosując ścisły 
i właściwy dobór materiałów, który to nowy materiał będzie współdziałał w połączeniu z istniejącym pierwotnym tworząc równomierność współpracy całości.  
 

Ponadto wykonujemy zabezpieczenia antykorozyjne i hydrofabizację elementów betonowych i stalowych.

FINANSOWANIE INWESTYCJI, DOTACJE UNIJNE

Wspieramy inwestorów komercyjnych i osoby fizyczne w zdobyciu finansowania w postaci kredytu lub leasingu,  którzy poszukują środków na własną inwestycję.

Oferujemy również pomoc w pozyskaniu środków z dotacji unijnych dla rolnictwa, terenów wiejskich w ramach PROW (gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, grupy producentów rolnych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich). Ponadto wykonujemy również kosztorysy i rozliczamy dotacje.

Zarządzamy projektami budowlanymi pełniąc funkcję inwestora zastępczego

Ponadto wykonujemy zabezpieczenia antykorozyjne i hydrofabizację elementów betonowych i stalowych.

ATUTY FIRMY HERTOS
* Usługi świadczymy na terenie całego kraju.
* Udzielamy długoterminowych gwarancji.
* Obejmujemy Generalnym wykonawstwem inwestycje.
* Dotrzymujemy terminów i harmonogramu.
* Nowe zadania nie stwarzają nam problemów. 
* Posiadamy odpowiednie doświadczenie i kompetencje w realizowanych
   zadaniach a zatem nasz profesjonalizm buduje najlepiej.
 

Jeżeli Państwo macie zapotrzebowanie lub planujecie realizację z naszej oferty to serdecznie zapraszamy do współpracy, a wspólnie zrealizujemy inwestycję w najwyższych parametrach technicznych i jakości, a zarazem w najniższych parametrach finansowych. 

Pomagamy w zdobyciu dotacji ze środków Unijnych.

FORMULARZ KONTAKTOWY