Menu Zamknij

SZCZEGÓŁOWA OFERTA HANDLOWA

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I REMONTOWE
Generalnym wykonawstwem obejmujemy całe inwestycje budowlane wykonując usługi remontowo-budowlane wyłącznie w strefach inżynieryjnych i przemysłowych o różnych przeznaczeniach i kategoriach budowlanych w tym również zadania realizujemy na urządzeniach technologicznych w zakładach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach rolniczych, konserwatorskich i hydrotechnicznych a prace możemy wykonywa gdy zakład jest w ciągłym ruchu.

Budowle wykonane w konstrukcji stalowej, tradycyjnej murowanej, monolityczno-żelbetowej oraz prefabrykowanej są naszym obszarem realizowanych usług.

PROJEKTY OGÓLNO-BUDOWLANE ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNE
– projekty budowlane i konstrukcyjne,
– adaptacje i zmiana sposobu użytkowania,
– przygotowanie dokumentacji oraz pozwolenia na budowę,
– oceny i ekspertyzy techniczne,
– kierowanie i nadzorowanie,
– wsparcie techniczne.

REMONTY ORAZ NAPRAWY ESTAKAD SUWNIC I PODTORZY
Naprawy i remonty estakad, podtorzy suwnic oraz urządzeń dźwigowych w zakresie remontu całościowego lub  częściowego. Roboty wykonujemy zgodnie według normy PN-M-45495.
W tym zakresie również:
– serwis oraz przeglądy konserwatorskie,
– remonty częściowe i całościowe torowisk,
– regulacja i geometria (rektyfikacja) torowisk,
– montaż szyn oraz mocowań,
– podlewki o ekstremalnej wytrzymałości specjalnymi masami rozprężnymi lub bezskurczowymi,
– ekspertyzy i oceny techniczne stanu konstrukcji, po których się poruszają urządzenia dźwigowe.

OCZYSZCZANIE I PIASKOWANIE BETONU ORAZ STALI
Oczyszczenia powierzchni betonowych i stalowych dokonujemy w różnych technologiach stosując różnego rodzaju  ścierniwa o zróżnicowanych frakcjach w zależności od rodzaju powierzchni i stopnia zaawansowania zniszczeń wywołanych korozją (karbonatyzacją). Przygotowanie powierzchni wykonujemy według normy PN-EN 1504 dla betonu oraz dla podłoża stalowego według normy PN-ISO 8501 o stopniu przygotowania St i chropowatości wg normy PN–EN ISO 8502-4.
Oczyszczamy w technologiach:
– strumieniowo-ściernej przy użyciu wysokiego strumienia sprężonego powietrza i ścierniw,
– hydro-piaskowanie używając sprężonego powietrza aplikując wodę,
– hydromonitoring używając wody i ultra wysokiego ciśnienia,
– chemiczne usuwanie z powierzchni wszelkich korozji i zanieczyszczeń,
– czyszczenie ręczno-mechaniczne w tym groszkowanie, igiełkowanie, szczotkowanie i frezowanie.

REPROFILACJE I REKONSTRUKCJE BETONU
Wykonujemy naprawy, reprofilacje i rekonstrukcje betonu w systemie PCC według normy PN-EN 1504 oraz klasy wytrzymałości R1, R2, również konstrukcyjnej R3, R4,  które uległy karbonatyzacji, korozji stali, uszkodzeniom mechanicznym, eksploatacją obiektu, wadom projektowym, niewłaściwym wykonawstwem również, które poddały się upływowi czasu i procesowi starzenia materiału czy też uległy agresywnemu środowisku o wysokim pH. W tym wykonujemy naprawy: posadzek, stropów, słupów i podciągów, ścian, ław i fundamentów, pęknięć betonu, estakad, zbiorników wodnych, zbiorników ściekowych i oczyszczalni, ramp, murów oporowych, mostów i kładek, tuneli drogowych i ściekowych oraz wszelkich uszkodzeń tam gdzie doszło do uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego betonu.

REMONTY I ZABUDOWY MATERIAŁAMI OGNIOTRWAŁYMI
Prace wykonujemy na obiektach przemysłowych począwszy od przygotowania i wyburzenia do zabudowy materiałami ogniotrwałymi. Oferujemy również gotowość serwisową pogwarancyjną.

ZABEZPIECZENIA OCHRONNE POWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ STALOWYCH, W KATEGORII :
– powłoki antykorozyjne i malarskie,
– impregnaty oraz hydrofobizację,
– powłoki chemoodporne,
– bariery przeciwwilgociowe, uszczelnienia,
– izolacje termiczne,
– iniekcje ciśnieniowe.

SPECJALISTYCZNE MASY O EKSTREMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Płynne masy o ekstremalnej wytrzymałości w technologii rozprężnej oraz stałej stosowane jako:
– podlewki pod maszyny, łożyska, ciężkie wyposażenie, itp.
– osadzanie kolumn w elementach prefabrykowanych,
– osadzanie podpór i słupów stalowych, dźwigarów,
– osadzanie i wypełnianie połączeń elementów prefabrykowanych,
– uzupełnianie ubytków, kawern i szczelin w betonie,
– uszczelnienia wokół przejść przez konstrukcję,
– kotwienie chemiczne w betonie,
– naprawa posadzek przemysłowych,
– podlewki stosowane w przemyśle suwnicowym i mostowym oraz maszyn,
– podlewki w połączeniu beton-stal lub stal-stal.

WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE ORAZ DOZBROJENIA
Dozbrajamy wprowadzając dodatkowe zbrojenia w tradycyjnej lub nowoczesnej technologii stosując system materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych jako taśmy, pręty, kształtki i maty węglowe o bardzo dużych wytrzymałościach konstrukcyjnych przywracając właściwe wytrzymałości konstrukcyjne. Takie rozwiązania stosujemy gdzie jest konieczność odbudowania pierwotnej wytrzymałości konstrukcji żelbetowej, która uległa zniszczeniom lub karbonatyzacji jak również tam, gdzie jest potrzeba podniesienia wytrzymałości.

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
Ogólne oraz specjalistyczne roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Wyburzamy również ROBOTEM zdalnie sterowanym w zakresie prac kontrolowanych wykonując specjalistyczne zadania w ograniczonych i ciężkich strefach zadaniowych. Praca robotem zapewnia bezpieczeństwo pracowników w ekstremalnych warunkach a roboty wyburzeniowe są wydajne i skuteczne.

PRACE SPAWALNICZO-ŚLUSARSKIE ORAZ MONTERSKO-INSTALACYJNE
Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne, instalacyjne, monterskie, ślusarskie i spawalnicze na obiektach przemysłowych w stali czarnej i nierdzewnej. Ponadto prefabrykujemy i składamy konstrukcje hal, magazynów, chłodni, itp.

OFERUJEMY POMOC W POZYSKANIU ŚRODKÓW NA INWESTYCJE, DOTACJE UNIJNE
Wspieramy inwestorów komercyjnych i osoby fizyczne w zdobyciu finansowania w postaci kredytu lub leasingu, którzy poszukują środków na własną inwestycję. Oferujemy również pomoc w pozyskaniu środków z dotacji unijnych dla rolnictwa, terenów wiejskich w ramach PROW (gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, grupy producentów rolnych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich).
Ponadto wykonujemy również kosztorysy i rozliczamy dotacje.

BUDOWNICTWO DEWELOPERSKIE                                                                                                               Dział budownictwa obecnie w przygotowaniu.  

Podsumowując, zaopatrujemy inwestycje budowlane w szeroki zakres projektów, usług ogólnobudowlanych, remontów oraz specjalistycznych zadań budowlanych w sektorze wielkoformatowym od A do Z a więc jeżeli Państwo macie zapotrzebowanie lub planujecie realizację z naszej oferty to serdecznie zapraszamy do współpracy, a wspólnie zrealizujemy inwestycję w najwyższych parametrach technicznych oraz jakości, a zarazem w najniższych parametrach fina

Pomagamy w zdobyciu dotacji ze środków Unijnych. 

PHOTO-2021-04-08-08-08-45

Pomagamy w zdobyciu dotacji ze środków Unijnych.

FORMULARZ KONTAKTOWY