Menu Zamknij

OFERTA HANDLOWA

Zaopatrujemy inwestycje budowlane w gotowe projekty i rozwiązania w sektorze przemysłowym oraz rolniczym w układzie wielkoformatowym budując i remontując wszelkiego rodzaju budowle w konstrukcji żelbetowej i stalowej. Jesteśmy w stanie zrealizować każde zlecenie na terenie całej Polski. Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie w wykonywanych zadaniach.

NASZ ZAKRES WYKONAWSTWA OBEJMUJE:

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I ROLNICZE
Realizujemy projekty budowlane budując hale, magazyny, wiaty, przechowalnie, chłodnie, budynki użyteczności publicznej, obiekty rolnicze, hale pod linie technologiczne i wszelkie budowle od A do Z w konstrukcji stalowej, murowanej, monolityczno-żelbetowej oraz prefabrykowanej.

PROJEKTOWANIE I OCENY TECHNICZNE
Projekty architektoniczno-budowlane-konstrukcyjne, adaptacje, pozwolenia na budowę, operaty, oceny techniczne i ekspertyzy. Kierowanie i nadzorowanie budów.

REMONTY, NAPRAWY SUWNIC I PODTORZY
Naprawy i remonty suwnic oraz podtorzy w zakresie rektyfikacji, geometrii, operaty geodezyjne, remontu częściowego lub całościowego, modernizacji torowisk, demontażu i montażu oraz wszelkie prace związane z suwnicami według normy PN-M-45495. Ponadto naprawiamy konstrukcje stalowe i żelbetowe na których są zamontowane i poruszające się suwnice. 

PIASKOWANIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE
Piaskowanie powierzchni betonowych i stalowych metodą strumieniowo-ścierną przy użyciu piasku kwarcowego, żużlu pomiedziowego, sody. Oczyszczanie również ręczno-mechaniczne lub w metodzie groszkowania.

REPROFILACJE I REKONSTRUKCJE BETONU I ŻELBETU

Wykonujemy naprawy, reprofilacje i rekonstrukcje betonu oraz żelbetu w systemie PCC/ECC/SPCC według normy PN-EN 1504. Ponadto naprawy posadzek, stropów, słupów, ścian, fundamentów, pęknięć betonu. Szczegółowy opis techniczny wykonania reprofilacji i rekonstrukcji przedstawiono poniżej oferty ogólnej.

OCHRONA POWIERZCHNI BETONOWYCH I STALOWYCH
Izolacje: hydrofobizacje, hydroizolacje, chemoodporne, uszczelnienia, iniekcje, powłoki antykorozyjne i malarskie. 

WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH
Wykonujemy dodatkowe zbrojenia w nowoczesnej technologii stosując system materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych jako taśmy, kształtki i maty węglowe o bardzo dużych wytrzymałościach konstrukcyjnych.

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych i stalowych.  

PRACE MONTERSKIE, SPAWALNICZE, ŚLUSARSKIE I INSTALACYJNE
Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne, instalacyjne, monterskie i spawalnicze na obiektach przemysłowych:

 modyfikacje i naprawy ślusarskie,
 spawanie w stali czarnej i nierdzewnej,
 obróbki metali,
 montaż i demontaż maszyn i urządzeń,
 montaż i demontaż instalacji i rurociągów,
 produkcja konstrukcji, podkonstrukcji oraz wszelkiego rodzaju szkieletów stalowych,
 naprawy uszkodzonych części, maszyn oraz urządzeń,
 projekty i wsparcie techniczne.

FINANSOWANIE INWESTYCJI, DOTACJE UNIJNE
Wspieramy inwestorów komercyjnych i osoby fizyczne w zdobyciu finansowania w postaci kredytu lub leasingu, którzy poszukują środków na własną inwestycję.
Oferujemy również pomoc w pozyskaniu środków z dotacji unijnych dla rolnictwa, terenów wiejskich w ramach PROW (gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, grupy producentów rolnych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich).
Ponadto wykonujemy również kosztorysy i rozliczamy dotacje.

Proces Technologii Naprawy i Ochrony Konstrukcji Betonowych oraz Stalowych.

 

* Proces naprawczy betonu zaczynamy od oględzin z natury ogólnego stanu w obecności rzeczoznawcy i specjalisty ds. technicznych z zakresu PCC/ECC/SPCC następnie przeprowadzamy badania pull-off pozwalające określić przyczepność materiałów naprawczych do istniejącego podłoża. W przypadku stwierdzenia dużej karbonatyzacji przeprowadzamy badania poprzez pobranie prób z odwiertów, które poddane są badaniom niszczenia na ściskanie. Badanie to określa wewnętrzny stopień zaawansowania zniszczeń (karbonatyzacji), spójność materiałów, klasę betonu, obciążenie użytkowe, stan zbrojenia, którego gołym okiem nie można ocenić co do jego stanu, grubości, ilości oraz układu rozmieszczenia zbrojenia.

Na podstawie wszystkich parametrów, sporządzamy ocenę techniczną lub ekspertyzę, która wskazuje cały proces naprawczy zaczynając od planu BIOZ i przygotowania oczyszczenia powierzani do wykonania naprawy.

* Oczyszczanie betonu lub stali wykonujemy technologią strumieniową sprzężonego powietrza materiałami ściernymi różnego rodzaju i przeznaczenia według potrzeby oczyszczenia (piasek kwarcowy, żużel pomiedziowy, soda, itp) w metodzie na sucho (piaskowanie) lub w metodzie hydro-ściernej (hydro-piaskowanie). Przygotowanie powierzchni wykonujemy według normy dla betonu PN-EN 1504 oraz dla po podłoża stalowego według normy PN-ISO 8501 i stopnia przygotowania St, St1, St2, St3, Sa, Sa1, Sa2, Sa2½, Sa3 i chropowatość PN – EN ISO 8502-3.

Oczyszczania wykonujemy metodami ręczno-mechanicznymi, młotkowanie igiełkowe, szczotkowanie lub groszkowanie (kulkowanie). Metody te spełnią wymierne walory oczyszczenia tam gdzie ścierniwo w strumieniu sprężonego powietrza nie sprawdza się ze względu na duży rozprysk medium (ścierniwa) lub w sytuacji gdy miejsca są trudno dostępne. Tak przygotowane powierzchnie są gotowe do jakichkolwiek napraw lub wykonania zabezpieczeń.

* Zakres napraw w system PCC/ECC/SPCC oraz iniekcji według ścisłego pakietu norm PN-EN 1504 i klasy R1,R2, konstrukcyjnej R3,R4 obejmuje reprofilacje, rekonstrukcje, które uległy karbonatyzacji, korozji stali, uszkodzeniom mechanicznym, eksploatacją obiektu, wadom projektowym, niewłaściwym wykonawstwem również, które poddały się upływowi czasu i procesowi starzenia materiału czy uległy agresywnemu środowisku o wysokim pH.

* Wzmocnienia konstrukcji betonowych przez wprowadzenie dodatkowego zbrojenia w nowoczesnej technologii stosując system materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych jako taśmy, kształtki i maty węglowe o bardzo dużych wytrzymałościach konstrukcyjnych.

* Izolacje oraz ochrona powierzchni betonowych i stalowych jak:

   – hydrofobizacja powierzchniowa,
   – izolacja przeciwwilgociowa,
   – izolacje przeciwmechaniczne,
   – izolacje chemoodporne,
   – izolacje termiczne,
   – antykorozyjne, powłoki malarskie.

 

NASZE ATUTY:

* Realizujemy zadania, które dla innych sprawiają trudność. 
* Posiadamy doświadczenie w realizowanych zadaniach.
* Nie sprawia nam trudności w realizowaniu robót gdy zakład jest w ruchu.
* Usługi świadczymy na terenie całego kraju. 
* Udzielamy długoterminowych gwarancji. 
* Obejmujemy generalnym wykonawstwem całe inwestycje.
* Posiadamy wykwalifikowanych pracowników do realizowanych zdań.
 

Jeżeli Państwo macie zapotrzebowanie lub planujecie realizację z naszej oferty to serdecznie zapraszamy do współpracy, a wspólnie zrealizujemy inwestycję w najwyższych parametrach technicznych i jakości, a zarazem w najniższych parametrach finansowych.

Pomagamy w zdobyciu dotacji ze środków Unijnych.

FORMULARZ KONTAKTOWY