Menu Zamknij

SZCZEGÓŁOWA OFERTA HANDLOWA

BUDOWY I REMONTY W SEKTORZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ORAZ PRZEMYSŁOWEGO
Realizujemy projekty budowlane budując hale, magazyny, wiaty, przechowalnie, chłodnie, budynki użyteczności publicznej, obiekty rolnicze, hale pod linie technologiczne i wszelkie budowle od A do Z w konstrukcji stalowej, murowanej, monolityczno-żelbetowej oraz prefabrykowanej. Pracujemy również na obiektach konserwatorskich.

Ponadto wykonujemy remonty obiektów budowlanych oraz urządzeń technologicznych i produkcyjnych na ciężkich zakładach przemysłowych w zakresie ogólnym jak również specjalistycznym.

PROJEKTY BUDOWLANE ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNE
– projekty budowlane i konstrukcyjne,
– adaptacje i zmiana sposobu użytkowania,
– przygotowanie dokumentacji oraz pozwolenia na budowę,
– oceny i ekspertyzy techniczne,
– kierowanie i nadzorowanie,
– wsparcie techniczne.

REMONTY ORAZ NAPRAWY ESTAKAD SUWNIC I PODTORZY
Naprawy i remonty estakad suwnic oraz urządzeń w zakresie remontu częściowego lub całościowego. Roboty wykonujemy zgodnie według normy PN-M-45495.
W zakresie oferty wykonujemy również:
– serwis oraz przeglądy konserwatorskie,
– remonty częściowe i całościowe,
– geometria (rektyfikacja) torowisk,
– montaż szyn oraz mocowań,
– podlewki o ekstremalnej wytrzymałości specjalnymi masami rozprężnymi lub bezskurczowymi,
– ekspertyzy i oceny techniczne stanu konstrukcji, po których się poruszają urządzenia dźwigowe.

OCZYSZCZANIE – PIASKOWANIE BETONU ORAZ STALI
Oczyszczenia powierzchni betonowych i stalowych dokonujemy w różnych technologiach stosując różnego rodzaju  ścierniwa o zróżnicowanych frakcjach w zależności od rodzaju powierzchni i stopnia zaawansowania zniszczeń wywołanych korozją (karbonatyzacją). Przygotowanie powierzchni wykonujemy według normy PN-EN 1504 dla betonu oraz dla podłoża stalowego według normy PN-ISO 8501 o stopniu przygotowania St i chropowatości  wg normy PN–EN ISO 8502-4
Oczyszczamy w technologiach:
– strumieniowo-ściernie przy użyciu wysokiego strumienia sprężonego powietrza i ścierniw,
– hydro-piaskowanie używając sprężonego powietrza aplikując wodę,
– hydromonitoring używając wody i ultra wysokiego ciśnienia,
– chemiczne usuwanie z powierzchni wszelkich korozji i zanieczyszczeń,
– czyszczenie ręczno-mechaniczne, groszkowanie, igiełkowanie, szczotkowanie, frezowanie.

REPROFILACJE I REKONSTRUKCJE BETONU ORAZ ŻELBETU
Wykonujemy naprawy, reprofilacje i rekonstrukcje betonu w systemie PCC według normy PN-EN 1504 oraz klasy wytrzymałości R1, R2, również konstrukcyjnej R3, R4.

Naprawy w zakresie reprofilacji, rekonstrukcji, które uległy karbonatyzacji, korozji stali, uszkodzeniom mechanicznym, eksploatacją obiektu, wadom projektowym, niewłaściwym wykonawstwem również, które poddały się upływowi czasu i procesowi starzenia materiału czy też uległy agresywnemu środowisku o wysokim pH.

Wykonujemy naprawy: posadzek, stropów, słupów i podciągów, ścian, ław i fundamentów, pęknięć betonu, estakad, zbiorników wodnych, zbiorników ściekowych i oczyszczalni, ramp, murów oporowych, mostów i kładek, tuneli drogowych i ściekowych oraz wszelkich uszkodzeń tam gdzie doszło do uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego betonu.

REMONTY I ZABUDOWY MATERIAŁAMI OGNIOTRWAŁYMI
Prace wykonujemy na obiektach przemysłowych począwszy od przygotowania i wyburzenia do zabudowy materiałami ogniotrwałymi. Oferujemy również gotowość serwisową pogwarancyjną.

INSTALACJE I ZABEZPIECZENIA OCHRONNE POWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ STALOWYCH, W TYM:
– powłoki antykorozyjne i malarskie,
– impregnaty oraz hydrofobizację,
– powłoki chemoodporne,
– bariery przeciwwilgociowe, uszczelnienia,
– izolacje termiczne,
– iniekcje ciśnieniowe.

SPECJALISTYCZNE MASY O EKSTREMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Płynne masy o ekstremalnej wytrzymałości w technologii rozprężnej oraz stałej stosowane jako:
– podlewki pod maszyny, łożyska, ciężkie wyposażenie, itp.
– osadzanie kolumn w elementach prefabrykowanych,
– osadzanie podpór i słupów stalowych, dźwigarów,
– osadzanie i wypełnianie połączeń elementów prefabrykowanych,
– uzupełnianie ubytków, kawern i szczelin w betonie,
– uszczelnienia wokół przejść przez konstrukcję,
– kotwienie chemiczne w betonie,
– naprawa posadzek przemysłowych,
– podlewki stosowane w przemyśle suwnicowym i mostowym oraz maszyn,
– podlewki w połączeniu beton-stal lub stal-stal.

WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE ORAZ DOZBROJENIA
Dozbrajamy wprowadzając dodatkowe zbrojenia w tradycyjnej lub nowoczesnej technologii stosując system materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych jako taśmy, pręty, kształtki i maty węglowe o bardzo dużych wytrzymałościach konstrukcyjnych przywracając właściwe wytrzymałości konstrukcyjne. Takie rozwiązania stosujemy gdzie jest konieczność odbudowania pierwotnej wytrzymałości konstrukcji żelbetowej, która uległa zniszczeniom lub karbonatyzacji jak również tam, gdzie jest potrzeba podniesienia wytrzymałości. 

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
Ogólne oraz specjalistyczne roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych i stalowych. Posiadamy ROBOTA wyburzeniowego zdalnie sterowanego w zakresie prac kontrolowanych, który może pracować w ekstremalnych warunkach wykonując specjalistyczne zadania. Praca robotem zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo operatora, przy czym prace są wydajne i skuteczne. Robot pozwala pracować w ograniczonych przestrzeniach. 

PRACE SPAWALNICZO – MONTERSKIE ORAZ ŚLUSARSKIE – INSTALACYJNE
Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne, instalacyjne, monterskie, ślusarskie i spawalnicze na obiektach przemysłowych w stali czarnej i nierdzewnej. Ponadto prefabrykujemy i składamy konstrukcje hal, magazynów, chłodni, itp.

OFERUJEMY POMOC W POZYSKANIU ŚRODKÓW NA INWESTYCJE, DOTACJE UNIJNE
Wspieramy inwestorów komercyjnych i osoby fizyczne w zdobyciu finansowania w postaci kredytu lub leasingu, którzy poszukują środków na własną inwestycję. Oferujemy również pomoc w pozyskaniu środków z dotacji unijnych dla rolnictwa, terenów wiejskich w ramach PROW (gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, grupy producentów rolnych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich).
Ponadto wykonujemy również kosztorysy i rozliczamy dotacje.

Podsumowując zaopatrujemy inwestycje budowlane w gotowe projekty i rozwiązania w sektorze budownictwa o układzie wielkoformatowym budując i remontując wszelkiego rodzaju budowle w konstrukcjach żelbetowych i stalowych oraz prefabrykowanych. 

Posiadając odpowiednie  kompetencje i doświadczenie wykonujemy specjalistyczne zadania na terenie całego kraju.

Jeżeli Państwo macie zapotrzebowanie lub planujecie realizację z naszej oferty to serdecznie zapraszamy do współpracy, a wspólnie zrealizujemy inwestycję w najwyższych parametrach technicznych oraz jakości, a zarazem w najniższych parametrach finansowy

Pomagamy w zdobyciu dotacji ze środków Unijnych. 

PHOTO-2021-04-08-08-08-45

Pomagamy w zdobyciu dotacji ze środków Unijnych.

FORMULARZ KONTAKTOWY