Menu Zamknij

SZCZEGÓŁOWA OFERTA HANDLOWA

         Zaopatrujemy inwestycje budowlane w gotowe projekty i rozwiązania w sektorze przemysłowym oraz rolniczym w układzie wielkoformatowym budując i remontując wszelkiego rodzaju budowle w konstrukcji żelbetowej i stalowej. Jesteśmy w stanie zrealizować każde zlecenie na terenie całej Polski. Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie w wykonywanych zadaniach.
 
SZCEGÓŁOWY ZAKRES OFERTY 
BUDUJEMY I REMONTUJE W SEKTORZE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I ROLNICZEGO
Realizujemy projekty budowlane budując hale, magazyny, wiaty, przechowalnie, chłodnie, budynki użyteczności publicznej, obiekty rolnicze, hale pod linie technologiczne i wszelkie budowle od A do Z w konstrukcji stalowej, murowanej, monolityczno-żelbetowej oraz prefabrykowanej. Pracujemy również na obiektach konserwatorskich
Ponadto wykonujemy remonty obiektów budowlanych oraz urządzeń technologicznych i produkcyjnych na ciężkich zakładach przemysłowych w zakresie ogólnym  jak również specjalistycznym.
 
PROJEKTY BUDOWLANE ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNE
W zakresie projektowania wykonujemy:
> projekty budowlane i konstrukcyjne,
> adaptacje i zmiana sposobu użytkowania, 
> przygotowanie dokumentacji oraz pozwolenia na budowę,
> oceny i ekspertyzy techniczne – badania laboratoryjne,
> projektowanie i sprzedaż projektów,
kierowanie i nadzorowanie budów,
> wsparcie techniczne na każdym etapie.
 
REMONTY ORAZ NAPRAWY SUWNIC I PODTORZY
Naprawy i remonty suwnic, wciągarek oraz urządzeń bliskiego transportu w zakresie remontu częściowego lub całościowego. Roboty wykonujemy zgodnie według normy PN-M-45495. 
 W zakresie oferty wykonujemy również:
> serwis oraz przeglądy konserwatorskie,
> remonty częściowe i całościowe,
> geometria (rektyfikacja) torowisk,
> montaż szyn oraz mocowań,
> podlewki o ekstremalnej wytrzymałości specjalnymi masami rozprężnymi lub bezskurczowymi,
> ekspertyzy i oceny techniczne stanu technicznego urządzeń dźwigowych oraz konstrukcji po których się poruszają urządzenia dźwigowe,  .
>  naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych i stalowych na których są zamontowane urządzenia dźwigowe.
 
OCZYSZCZANIE – PIASKOWANIE BETONU ORAZ STALI
Oczyszczenia powierzchni betonowych i stalowych dokonujemy w różnych technologiach stosując różnego rodzaju  ścierniwa o zróżnicowanych frakcjach w zależności od rodzaju powierzchni i stopnia zawansowania zniszczeń wywołanych korozją (karbonatyzacją). Przygotowanie powierzchni wykonujemy według normy dla betonu PN-EN 1504 oraz dla po podłoża stalowego według normy PN-ISO 8501 o stopniu przygotowania St, St1, St2, St3, Sa, Sa1, Sa2, Sa2½, Sa3 i chropowatość  PN–EN ISO 8502-3. 
Technologie oczyszczania wykonujemy w następujących metodach:
> strumieniowo-ściernie przy użyciu wysokiego strumienia sprężonego powietrza i ścierniw,         
> hydro-piaskowanie również używając sprężonego powietrza aplikując wodę,
> hydromonitoring używając wody i ultra wysokiego ciśnienia, 
> chemiczne usuwanie z powierzchni wszelkich korozji i zanieczyszczeń,
> czyszczenie ręczno-mechaniczne, groszkowanie, igiełkowanie, szczotkowanie, frezowanie.
 
REPROFILACJE I REKONSTRUKCJE BETONU ORAZ ŻELBETU                                        
Wykonujemy naprawy, reprofilacje i rekonstrukcje betonu oraz żelbetu w systemie PCC według normy PN-EN 1504. Proces naprawczy zaczynamy od oględzin z natury aby stwierdzić przyczyny oraz stopień zawansowania postępu uszkodzeń w obecności rzeczoznawcy z dziedziny budownictwa i technologa o specjalności ds. systemów PCC. Na podstawie oględziny i zebranych parametrów oraz przeprowadzonych badań pull-off, które pozwalają określić przyczepność materiałów do istniejącego podłoża możemy dobrać właściwe materiały naprawcze oraz wybrać technologię obróbki a w przypadku prac konserwatorskich pozwala dobrać technologię struktury.  Zakres napraw w system PCC według ścisłego pakietu norm PN-EN1504 oraz klasy wytrzymałości R1, R2, również konstrukcyjnej R3, R4 obejmuje reprofilacje, rekonstrukcje, które uległy karbonatyzacji, korozji stali, uszkodzeniom mechanicznym, eksploatacją obiektu, wadom projektowym, niewłaściwym wykonawstwem również, które poddały się upływowi czasu i procesowi starzenia materiału czy też uległy agresywnemu środowisku o wysokim pH.
Naprawy wykonujemy w segmentach: posadzek, stropów, słupów i podciągów, ścian, ław i fundamentów, pęknięć betonu, estakad, zbiorników na wodę, zbiorników ściekowe i oczyszczalnie, rampy, mury oporowe, mosty i kładki, tunele drogowe i ściekowe oraz wszelkie uszkodzenia tam gdzie doszło do uszkodzenia betonu.
 
OCHRONA I ZABEZPIECZENIA POWOERZCHNI BETONOWYCH ORAZ STALOWYCH
Ochronę powierzchni stalowych i betonowych wykonujemy stosując:
> powłoki antykorozyjne i malarskie,
> impregnaty oraz hydrofobizację,
> powłoki chemodporne,
> bariery przeciwilgociowe, uszcelnienia,
> izolacje termiczne,
> iniekcje ciśnieniowe.
 
SPECJALISTYCZNE MASY O EKSTREMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Płynne masy o ekstremalnej wytrzymałości w technologii rozprężnej oraz stałej stosowane jako:
>  podlewki pod maszyny, łożyska, ciężkie wyposażenie, itp.
> osadzanie kolumn w elementach prefabrykowanych,
> osadzanie podpór i słupów stalowych, dźwigarów,
> osadzanie i wypełnianie połączeń elementów prefabrykowanych,
> uzupełnianie ubytków, kawern i szczelin w betonie,
> uszczelnienia wokół przejść przez konstrukcję,
> kotwienie chemiczne w betonie,
> naprawa posadzek przemysłowych,
> podlewki stosowane w przemyśle suwnicowym i mostowym oraz maszyn,
> podlewki w połączeniu beton-stal lub stsl-stal.
 
WZMACNIENIA KONSTRUKCYJNE, DOZBROJENIA

Wprowadzamy dodatkowe zbrojenia stalowe jak również w nowoczesnej technologii stosując system materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych jako taśmy, kształtki i maty węglowe o bardzo dużych wytrzymałościach konstrukcyjnych przywracając właściwe wytrzymałości konstrukcyjne. Takie rozwiązania stosujemy gdzie jest konieczność odbudowania pierwotnej wytrzymałości konstrukcji żelbetowej, która uległa zniszczeniom lub karbonatyzacji jak również jeżeli chcemy podnieść wytrzymałość konstrukcji.                 

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych i stalowych.  

PRACE SPAWALNICZE MONTERSKIE – ŚLUSARSKIE I INSTALACYJNE

Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne, instalacyjne, monterskie, ślusarskie i spawalnicze na obiektach przemysłowych w stali czarnej i nierdzewnej. Ponadto prefabrykujemy i składamy konstrukcje hali, magazynów, chłodni, itp.

FINANSOWANIE INWESTYCJI, DOTACJE UNIJNE
Wspieramy inwestorów komercyjnych i osoby fizyczne w zdobyciu finansowania w postaci kredytu lub leasingu, którzy poszukują środków na własną inwestycję. Oferujemy również pomoc w pozyskaniu środków z dotacji unijnych dla rolnictwa, terenów wiejskich w ramach PROW (gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, grupy producentów rolnych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich).
Ponadto wykonujemy również kosztorysy i rozliczamy dotacje.

Jeżeli Państwo macie zapotrzebowanie lub planujecie realizację z naszej oferty to serdecznie zapraszamy do współpracy, a wspólnie zrealizujemy inwestycję w najwyższych parametrach technicznych oraz jakości, a zarazem w najniższych parametrach finansowych.
 
 
                         
 
PARTNER W POZYSKANIU ŚRODKÓW Z DOTACJI UNIJNYCH DLA ROLNICTWA
  • Edytuj
 

Pomagamy w zdobyciu dotacji ze środków Unijnych.

FORMULARZ KONTAKTOWY